Pelgrimvaderskerk Delfshaven

Het is de moeite waard om de Pelgrimvaderskerk, in het historische gedeelte van Rotterdam-Delfshaven, te gaan bezichtigen.
Deze oude kerk is ontstaan in 1417, en na een grote verbouwing in 1761 heeft dit gebouw zijn tegenwoordige vorm gekregen.
In de loop van de tijd zijn er aan het in- en exterieur van de kerk diverse grote wijzigingen aangebracht.
Na de Tweede Wereldoorlog is een klokkenspel in de toren aangebracht. Eind jaren tachtig is een nieuw carillon vervaardigd, bestaande uit 44 klokken.

Een fraai Batz-Witte orgel uit 1855 in de kerk nodigt uit om eens een orgelconcert bij te wonen. Het interieur van de kerk, met zijn prachtig gebrandschilderde ramen, de preekstoel, het koor, is stijlvol gerestaureerd.

In 1992 verwierf de Stichting Oude Hollandse Kerken het gebouw en werd besloten tot een restauratie van de kerk in de vorm van een tienjarig onderhoudsplan.
Op 13 november 1998 werd de kerk feestelijk in gebruik genomen in tegenwoordigheid van honderden genodigden.

 

Delfshaven beschikt nu over een complex bestaande uit: 

 1. het kerkgebouw met consistoriekamer, beide fraai en stijlvol gerestaureerd en ingericht,

 2. de Ankie Verbeek-Ohrzaal, waarin een expositie en een dia-klankbeeld over de geschiedenis van de Pelgrimvaders,

 3. het Klockhuys, een foyer annex vergaderzaal,

 4. de Leerkamer, een vergader-en lesruimte,

 5. een 44 klokken tellend carillon,

 6. een in oude stijl herstelde tuin.

Graag verwijs ik U naar de website van de Pelgrimvaderskerk, www.pelgrimvaderskerk.nl, waar U ook een uitgebreide beschrijving kunt lezen over de kerk,historie, restauraties, bezichtiging, beheer en een gedetailleerd historisch overzicht van de orgelgeschiedenis.

Bronnen:

 1. Stichting Oude Hollandse Kerken 1975-2000, Jubileumnummer 50.

 2. Bulletin van de Stichting Oude Hollandse Kerken lente 2001.

 3. Informatie d.d. 21 06-2002 van de orgelbouwer Steendam www.orgelmakerijsteendam.nl .

 4. Orgelbouwnieuws,uit de ORGELkrant 2001/10 oktober, zie ook www.hetorgel.nl/nindex.html

 5. Gerard van der Zijden

 6. Eigen waarneming

Op 20 maart 2002 heb ik een kijkje mogen nemen in deze fraaie kerk.

Gerard van der Zijden, organist van de Pelgrimvaderskerk, was de gastheer.

 

Gerard van de Zijden aan het orgel inDelfshavenC.V. Gerard van der Zijden:
Gerard van der Zijden is geboren in 1965 in Haarlem en studeerde orgel bij o.a. Henk Groeneweg , Arie J. Keijzer en aan het Brabants Conservatorium bij Geert Bierling.
Gerard was ondermeer organist in Rotterdam Hillegersberg. In Rotterdam-Zuid was hij 13 jaar lang verbonden aan het Ikazia ziekenhuis, en hij was organist van de Ned. Herv. kerk in Sliedrecht.
Vanaf 1 september 2000 is hij hoofdorganist van de Oude of Pelgrimvaderskerk te Rotterdam-Delfshaven. Hier bespeelt hij het monumentale Bätz-Witte orgel uit 1855 en het Koororgel van Fonteyn uit 1975, beide orgels werden gerestaureerd door Orgelmakerij Steendam uit Roodeschool. In Delfshaven heeft Gerard een orgellespraktijk en een orgelconcertserie op de zaterdagmiddag.In februari 2004 was hij finalist op het Nationaal Improvisatieconcours in Leeuwarden.
Gerard studeerde koordirectie bij Wim van Herk. In 1999 rondde hij succesvol de studie koordirectie af bij de SNK. Hij is dirigent van een aantal gemengde koren, en daarnaast ook regelmatig te beluisteren als koorbegeleider. CD opnames werden gemaakt met het koor Song of Praise uit Rotterdam, het Kerckeboschkoor uit Zeist, en het Chr. Gem. Koor Delfshaven. Dit koor hoopt in oktober van 2005 een CD op te nemen met Engelse koormuziek gezongen op Nederlandse teksten .Op het Naber orgel van de Ned. Herv. Kerk te Sliedrecht maakte hij een CD opname ter gelegenheid van het 150 jarig bestaan van dit instrument.. In juni 2004 kwam zijn eerste solo CD uit, met orgelwerken gespeeld op het monumentale Bätz-Witte orgel (1855) van Delfshaven.

 

 

 

 

 

 

Grote orgel
Kleine orgel
Kerkgegevens