Vlaardingen Vredeskerk

Kerkgegevens

De organisten Andries Stam (zittend) en Hans TreurnietOp 14 september 1996 stelden de organisten A.W. Stam en J.G. Treurniet van de Vredeskerk een zeer uitgebreid notitie-rapport op m.b.t. de eventuele aanschaf van een orgel voor bovengenoemde kerk.

Vanaf 1983 moest men zich “behelpen” met een electronicum voor de begeleidingen en aangezien men de laatste jaren vaker last had van storingen, bijgeluiden en onvastheid van tonen, werd besloten dit rapport als aanbeveling te maken , teneinde de mogelijkheden te bezien om tot eventuele aankoop van een nieuw orgel of een nog goed mechanisch bestaand instrument over te gaan.

In de loop van de jaren hebben de organisten en de kerkvoogdijen zich ingespannen om hun doel te verwezenlijken, maar helaas lukte het maar niet.

Op het moment dat men de opdracht wilde teruggeven (2001) kwam het bericht binnen dat er een orgel te koop werd aangeboden door de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt van Ommen. Door de vergroting van de kerk in Ommen bleek dit orgel te klein voor de nieuwe kerk.

De orgelcommissie zocht contact met deze Gemeente en het resultaat van het bezoek en de onderhandelingen om het orgel te kopen vielen positief uit. Het instrument bleek precies te voldoen voor de Vredeskerk in Vlaardingen.

Nadat in april 2001 het formele besluit was genomen kon de inmiddels aangestelde adviseur, Ir. Henk Kooiker, een technische omschrijving opstellen voor de demontage, revisie en overplaatsing van het orgel.

De opdracht voor de werkzaamheden werd in oktober 2001 aan de orgelbouwer Flentrop te Zaandam gegund.

Begin Februari 2002 werd door een aantal Vlaardingse vrijwilligers onder leiding van de orgelmaker in één week tijd het orgel in Ommen gedemonteerd en naar Vlaardingen overgebracht, waar alle onderdelen en het meeste pijpwerk in de hal van de kerk werden opgeslagen onder een dekzeil. Een klein deel van het pijpwerk ging naar de werkplaats van Flentrop te Zaandam waar een aantal noodzakelijke reparaties uitgevoerd moest worden

Begin Maart startte de orgelmaker met de opbouw van het orgel in Vlaardingen en ook nu weer waren vele vrijwilligers actief.

In de maanden April/Mei heb ik een kijkje genomen bij de opbouw van het orgel en wat me opviel was dat het instrument zo prachtig combineert met het liturgisch centrum van de kerk, alsof het orgel er altijd heeft gestaan.

Op Woensdag 12 Juni 2002 vond de officiële overdracht van het orgel plaats met een orgelbespeling en samenzang.
De demonstratie van de klankmogelijkheden van het orgel werd verzorgd door Ir. Henk Kooiker , als adviseur bij aankoop en overplaatsing.
Andries Stam en Hans Treurniet , de vaste organisten van deze kerk, lieten zich als solisten horen en begeleidden tevens de samenzang.
Het orgel is een mechanisch instrument dat in 1966 is gebouwd door de orgelmakers Van den Berg & Wendt uit Zwolle/Nijmegen.

De dispositie luidde:

Hoofdwerk (C-g3)

Nevenwerk (C-g3

Pedaal (C-f1)

Prestant 8’ 

Holpijp 8’ 

Subbas 16’

Roerfluit 8’ 

Roerfluit 4’

 

Octaaf 4’ 

Prestant 2’

 

Gemshoorn 2’ 

Cimbel I-II

 

Mixtuur 1 1/3’ IV 

Dulciaan 8’

 

Koppelingen:
NW-HW
HW-Ped
NW-Ped

Een tweeling instrument met dezelfde kas en dispositie werd in dezelfde periode gebouwd voor de Laakkapel in Den Haag, waar het nog steeds aanwezig is. De instrumenten werden gebouwd volgens de nieuwe inzichten in de Nederlandse orgelbouw, die vanaf 1960 opgang vonden.

Bij de herintonatie in 1997, in verband met de vergroting van het kerkgebouw, werd het Ommense orgel door de orgelmakers B.A.G. uit Enschede “groot” geïntoneerd omdat het voor de ruimte eigenlijk te klein was geworden.gelijktijdig werd de Cimbel van het Nevenwerk vervangen door een Sesquialter II .

Bij de revisie en plaatsing in de Vredeskerk in Vlaardingen in 2002 zijn in grote lijnen de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 1. In verband met de gewijzigde opstelling werd het verbindingskanaal tussen windmotor en windlade aangepast.

 2. De speelmechaniek van het hoofdwerk en pedaal werd opnieuw afgeregeld, van enkele toetsen van hoofdwerk en nevenwerk werd het beleg vernieuwd.

 3. Alle houten pijpen zijn opnieuw geïntoneerd, waardoor ze met name in de grondtonen meer aanspreken.

 4. De frontpijpen van de Prestant 8’ zijn schoongemaakt en gepoetst, bovendien zijn enkele pijpvoeten gerepareerd.

 5. Van het overige pijpwerk werd de intonatie slechts op enkele punten geëgaliseerd, zoals bij de gemshoorn 2’.

 6. De Dulciaan 8’ werd wel geheel geherintoneerd, en is thans optimaal bruikbaar, zowel in het plenum als solistisch.

 7. Met het oog op het vergroten van de mogelijkheden voor het vertolken van orgelliteratuur is de Sesquialter uitgebreid tot g.

 8. Aan het orgel is een pneumatisch bediende tremulant toegevoegd.

De huidige dispositie is als volgt:

Hoofdwerk (C-g3

Nevenwerk (C-g3

Pedaal (C-f1)

Prestant 8’

Holpijp 8’ 

Subbas 16’

Roerfluit 8’ 

Roerfluit 4’

 

Octaaf 4’

Prestant 2’

 

Gemshoorn 2’

Sesquialter II af g

 

Mixtuur 1 1/3’ IV

Dulciaan 8’

 

Koppelingen:
NW-HW
HW-Ped
NW-Ped

Tremulant op het gehele orgel.

Bronnen: 

 1. Eigen waarneming. 
 2. “ Alles wat adem heeft….” Notitie met betrekking tot een orgel in de Vredeskerk, opgesteld d.d. 14 september 1996 door A.W. Stam en J. G. Treurniet. 
 3. Informatie: Kerkbestuur, Andries Stam, Hans Treurniet en Frans Vermeulen, orgelbouwer.
 4. Programmaboekje ingebruikneming.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerkgegevens