Vlaardingen Oosterkerk

Orgelgegevens

De Gereformeerde Oosterkerk te Vlaardingen is gebouwd naar een ontwerp van de architect B. W. Plooy uit Amersfoort.
Op 19 januari 1934 heeft de kerkenraad de bouwplannen goedgekeurd en kreeg de bouwcommissie de opdracht tot aanbesteding en bouw over te gaan.
De aanbesteding vond plaats op 29 februari 1934, waarbij aan de laagste inschrijver, de firma J.W. van Westreenen te Zeist, de opdracht voor de bouw van de kerk werd gegund.
De bouwkosten bedroegen ruim fl 65.000,-.
Het kerkgebouw, in kruisvorm ontworpen, werd opgetrokken uit rode baksteen en blauwe dakpannen; de toren van 33 meter werd met koper gedekt.
De  levering van het kerkinterieur en de lambrizering werden na inschrijving gegund aan T. Hulsbeck te Wierden.
De kerk heeft 3 gaanderijen en het aantal zitplaatsen bedroeg 1072 bij de oplevering.
De ingebruikname van het kerkgebouw vond plaats op 6 februari 1935, waarin voorgingen Ds. H.J. Heida, Ds. D.B. Hagenbeek en Dr. E.D. Kraan.
In 1975 werd door een verbouwing onder de kopgalerij d.m.v. een scheidingswand een aantrekkelijke zaal verkregen.
Enkele jaren geleden werd het liturgisch centrum vernieuwd. 

Deze samen-op- weg wijkgemeente “Nieuwe Oosterkerk” heeft een eigen website: www.oosterkerk.nu 

Bronnen:

  1. Gedenkboekje “ Vijftig jaar Oosterkerk “ uitgegeven d.d. 6 februari 1985/ herdruk juli 1998
  2. Eigen waarneming voorjaar 2002.

Orgelgegevens