Oud-Katholieke Kerk

Kerkgegevens

Op 6 december 1864 werd het contract voor een nieuw te bouwen orgel opgemaakt en de orgelbouwer C.G.F. Witte van de fa Bδtz & Co te Utrecht kreeg de opdracht het orgel te vervaardigen.
De inwijding van het Witte- orgel vond plaats op 15 April 1866.

Het orgel had de volgende dispositie:

Manuaal I (C-f3)

Manuaal II (C-f3

Pedaal (C-d1)

Prestant 8’

Viola 8’ (doorlopend)

Bourdon 16’

Bourdon 16’ (geh.)

Fluit travers 8’(vanaf klein d)

Violon 8’

Roerfluit 8’

Holfluit 8’

 

Octaaf 4’   

Roerfluit 4’

 

Octaaf 2’

   

Fluit 4’

   

Trompet 8’ (geh.)

   

Nevenregisters:
Koppel pedaal en –manuaal

Na 1866 werden diverse werkzaamheden verricht aan het orgel, zoals een schoonmaak door J.F. Witte in 1887, een reparatie door G. Spit in 1911, en een restauratie door J. de Koff in 1948, waarbij een Nasard 3’ op het hoofdmanuaal werd toegevoegd. Bij die gelegenheid verviel de halvering van de Trompet. Een pedaalkoppel naar het Bovenmanuaal werd toegevoegd.
In 1984 volgde een restauratie door de orgelmakers L. Verschueren te Heythuysen.

Bij de restauratie bleek dat de windladen sedert 1866 niet eerder waren gerestaureerd. De restauratie omvatte thans vooral herstel van de lek geraakte windladen.
De toevoegingen van 1948 bleven gehandhaafd.
Op 5 en 6 Mei 1984 is het gerestaureerde orgel weer in gebruik genomen.

De dispositie luidt thans: 

Hoofdmanuaal

Bovenmanuaal

Pedaal

Prestant 8’

Viola 8’

Bourdon 16’(transmissie)

Bourdon 16’ bas en disc.    

Fluit travers 8’

Violon 8’

Roerfluit 8’

Holfluit 8’

 

Octaaf 4’

Roerfluit 4’

 

Fluit 4’

   

Nasard 3’

   

Octaaf 2’ 

   

Trompet 8’

   

Manuaalkoppel
Twee pedaalkoppels

Gegevens orgelpositief

In 1974 leverde de orgelbouwer Pels & Van Leeuwen een orgelpositief voor de Noorse Kapel te Rozenburg-Europoort.
In 1995 werd dit instrument overgeplaatst naar de Kapel van het Zeemanshuis “Stella Maris” aan de Willemskade te Rotterdam.
In maart 2006 begon dit orgel aan een “derde leven”, het werd aangekocht door de Oud-Katholieke Kerk aan de Dam te Schiedam.

Het betreft een orgelpositief type MP 216, 1-klaviers , mechanische tractuur.

De dispositie luidt:

Gedekt 8’
Roerfluit 4’
Prestant 2’
Larigot 1 1/3’

Pedaal: aangehangen

 

 

 

 
Bronnen:

  1. Boekje van de heringebruikneming van het orgel op Zaterdag 5 Mei 1984

  2. "Het Orgel" November 1984

  3. Dhr. S.W.J. Schade van Westrum te Schiedam

  4. Eigen waarneming

 

Kerkgegevens