Oosterkerk

Kerkgegevens

In 1920 kreeg de fa. G. van der Kley te Rotterdam opdracht voor het vervaardigen van een nieuw orgel voor de Gereformeerde Oosterkerk aan de Rotterdamsedijk te Schiedam volgens pneumatisch systeem.
Het orgel werd op 10 Juni 1920 in gebruik genomen, de kostprijs was fl 10.650,-
Het werd gebouwd onder advies van de heer  W.A. Houtman die tot de voltooiing van de Julianakerk (1931) de vaste bespeler is geweest.In juni 1919 verscheen bovenstaand artikel over dit orgel in het Tijdschrift "Het Orgel".


Bericht omtrent de ingebruikneming uit het tijdschrift "Het Orgel" van juni 1920

Omstreeks 1930 leverde de fa. Valkx & van Kouteren de elektrische windvoorziening, ter vervanging van de orgeltrapper.
In 1951 was het orgel aan een grondige revisie toe, die werd uitgevoerd door de fa. Fonteyn & Gaal te Rotterdam, de kosten fl 3.924.37.
Ter versterking van het bovenklavier adviseerde de heer W.A. Houtman de ombouw van twee romantische registers.
Zo werden de Vox Celeste 8’ en de Salicet 4’ ingekort tot respectievelijk terts 1 3/5’ en Quint 2 2/3’.

 De dispositie luidde: 

Manuaal I

Manuaal II

Pedaal

Bourdon 16 ‘,

Quintadeen 8’,

Bourdon 16’,

Prestant 8’,

Roerfluit 8’,

Open Subbas 16’,

Holpijp 8’,

Viola di gamba 8’,

Octaafbas 8’.

Salicionaal 8’,

Fluit 4’,

 

Octaaf 4’,

Quint 2 2/3’,

 

Quint 2 2/3’,

Terts 1 3/5’,

 

Octaaf 2’,

Piccolo 2’,

 

Mixtuur 4-5 sterk,

Dulciaan 8’,

 

Trompet 8’.

Bourdon 16’.

 


Koppels:
Man. I+II, 
Pedaal +Man.I, 
Pedaal + Man.II, 
Pedaal/ Super Man. II, 
Man. I/Super Man. I, 
Man. II/ sub Man. II, 

Speelhulpen:
Tremulant(gehele orgel), 
5 vaste combinaties, 
zwelkast Man.II
Generaal Crecendo-trede.

In 1987 werd besloten de kerk te sluiten wegens de vermindering van het aantal kerkgangers.
Op 5 October 1986 vond de laatste kerkdienst plaats en rond de jaarwisseling van 1987/1988 is de kerk gesloopt.
Het orgel werd opgeslagen.
Enkele registers en de zwelkast werden in 1995 van dit orgel gebruikt  bij de uitbreiding van het orgel in de Gereformeerde Magnalia Deο Kerk, eveneens te Schiedam.

Organist Kees Passchier en registrant de heer van Zomeren

Bronnen:”De Geschiedenis van de Gereformeerde Kerk van Schiedam” en “Scydam” 25e jaargang nr. 1 maart 1999.

Kerkgegevens