Nederlandse Protestanten Bond

Kerkgegevens

Het orgel werd in 1913 gebouwd door de fa. A. Standaart te Rotterdam.
Het werd gebouwd volgens het rein- pneumatische systeem met gebruikmaking van kegelladen en bezat 23 stemmen, verdeeld over Hoofdwerk-Zwelwerk en Pedaal met de volgende dispositie:

Hoofdwerk

Zwelwerk

Pedaal

Bourdon 16' 

Viool Prestant 8' 

Bazuin 16' 

Prestant 8' 

Gemshoorn 8' 

Subbas 16'

Viola da Gamba 8' 

Holpijp 8' 

Open Bas 8' 

Roerfluit 8' 

Fluit 4' 

Baarpijp 8'

Flüte traverse 8' 

Woudfluit 4' 

Koraalbas 4'

Oktaaf 4' 

Quint 1 1/3'

 

Fluit 4' 

Vox Humana 8'

 

Quint 2 2/3' 

Tremulant

 

Oktaaf 2'

   

Mixtuur 2-3-4 st.

   

Trompet Harm. 8'

   


Koppelingen: 
Hoofdwerk-Zwelwerk
Zwelwerk-Hoofdwerk
Pedaal-Hoofdwerk
Pedaal-Zwelwerk 

Manuaalomvang van C t/m g'''
Pedaalomvang van C t/m f'
Verder is nog aangebracht een vaste trede en een vrije combinatie.

De inwijding van het orgel vond plaats op Zondag 25 Januari 1914.
Het orgel werd bespeeld door de toonkunstenaar de heer A.B.H. Verhey te Rotterdam, die ook de adviseur was.
Oorspronkelijk bezat het orgel alleen maar grondstemmen en was dientengevolge in het oeuvre van Standaart uniek. Ooit waren de klavieren inschuifbaar zodat men gemakkelijker bij de mechaniek kon komen.
In de loop van de decennia hebben diverse orgelbouwers onderhoud en wijzigingen aan het orgel uitgevoerd, waardoor het unieke karakter van het orgel is verdwenen.
In de jaren '50 en 60 de orgelbouwers H.G. Kamphuis uit Schiedam en de orgelmaker C.H. van Oosten te Rotterdam.Ook werd in 1962 de pneumatische tractuur gewijzigd in een elektrische overbrenging, hetgeen de aanspreeksnelheid verbeterde. In de jaren '80 heeft de orgelbouwer Slooff het orgel in onderhoud gehad en diverse veranderingen aangebracht. In 1996 volgde een grote revisie en herintonatie door de orgelbouwers de Gebr. Vermeulen te Weert.

De huidige dispositie is als volgt:

Hoofdwerk

Zwelwerk

Pedaal

Bourdon 16' 

Viool Prestant 8' 

Bazuin 16'

Prestant 8' 

Vox Celeste 8' 

Subbas 16'

Viola da Gamba 8' 

Holpijp 8' 

Open Bas 8' 

Roerfluit 8' 

Flūte Dolce 4' 

Baarpijp 8'

Oktaaf 4' 

Woudfluit 2' 

Koraalbas 4'

Fluit 4' 

Nazard 2 2/3' 

 

Oktaaf 2' 

Viola da Gamba 8'

 

Quint 2 2/3' 

Vox Humana 8'

 

Mixtuur 2-3-4- st. 

Tremulant

 

Cornet 3-st disc.

   

Trompet 8'

   


 Koppels: 
Pedaal + Hoofdwerk
Pedaal + Zwelwerk
Hoofdwerk+ Zwelwerk
Zwelwerk +Hoofdwerk

Bronnen 2002:

  1. Archief van de huidige organist , de heer H. Timmer.

  2. Eigen waarneming.

Kerkgegevens