R.K. St. Martinuskerk

Orgelgegevens

Op eerste Pinksterdag -25mei 1958- kwamen de katholieken van Bijdorp en Tuindorp voor de eerste keer de Eucharistie vieren in de noodkerk aan de Molensingel. Dit houten gebouw stond op het erf van de meer dan 300 jaar oude boerderij “ Groenoord”, eigendom van de familie Lansbergen.

De eerste pastoor - bouwpastoor - was Mattheus Wuijster. Zijn pastorie stond in de Lindenlaan 3. Tot 24 juli 1976 bleef pastoor Wuijster de bezielende leider van de St. Martinusparochie. Op zondag 26 Maart 1961 werd de St. Martinusparochie officieel opgericht. Het aantal parochianen bedroeg op dat moment ruim 900. Zij waren voornamelijk afkomstig uit de St. Jacobusparochie in Kethel. De noodkerk aan de Molensingel moest, nadat in de herfst van 1963 boerderij “Groenoord” onder de slopershamer was gevallen, plaats maken voor woningbouw. Daarom werd er tijdelijk- vanaf 4 april 1966 - gekerkt in de gerestaureerde stal van de boerderij “Landvreugd” aan de Sweelincksingel. Op de zondagen werd er ook de Eucharistie gevierd in de noodkerk aan de Zwaluwlaan, waar de Gereformeerde kerk ons gastvrijheid verleende.

Toen in februari 1964 de eerste flats in de wijk “Groenoord” werden betrokken, gaf het bisdom de opdracht de bouw van een definitieve kerk te gaan voorbereiden. Op 24 juni 1964 gaf de bouwcommissie aan architect W.J. Fiolet te Rotterdam de opdracht een ontwerp te maken voor een kerkgebouw met 725 zitplaatsen, een ontmoetingscentrum en een pastorie.
Op 1 februari 1966 werd een begin gemaakt met de bouw. Op 2 Maart d.a.v. ging de eerste van de 300 palen de grond in. Op 12 november van dat zelfde jaar kon dhr. de Vette -koster - de gedenksteen metselen.
Na een voorspoedige bouw heeft bisschop M. A. Jansen op 16 juni 1967 de kerk geconsacreerd. 

2006: Door teruglopend kerkbezoek, vergrijzing en het ontstane exploitatietekort van 2 kerken werd besloten om dit kerkgebouw te sluiten.
De laatste Eucharistieviering werd gehouden op zondag 19 juni 2005 en werd de kerk officiëel onttrokken aan de eredienst.
In het voorjaar van 2006 werd de kerk gesloopt. Na de sluiting van de kerk in juni 2005 is het orgel in juli 2005 ontmanteld, ingepakt en per vrachtwagen vervoerd door enkele orgelbouwers uit Kroatië.
Het orgel is geschonken door de Schiedamse Parochie aan de Parochie van de H. Nikolaas te Vinkovci in Kroatië, waar het orgel weer zal worden opgebouwd.
 

Bronnen: 

  1. Informatiegids van de H.H. Jacobus en Martinus parochie te Schiedam-Noord, januari 1999
  2. Eigen waarneming
  3. "St. Martinuskerk Schiedam 1958-1967-2005. Een Gedeelde Mantel" een uitgave van de Parochie H.H. Jacobus en Martinus, Schiedam
    Samenstelling en eindredactie R.W. Poels

Orgelgegevens