Hervormde Nieuwe Kerk of Bethelkerk

Orgelgegevens


De kerk op de voorgrond is de Bethelkerk. Op de achtergrond de nog bestaande R. K. H. Hartkerk.

In 1927 werd dit Hervormde kerkgebouw, naar een ontwerp van de architect , de heer A. Stahlie, in gebruik genomen en bood plaats aan 650 personen. Deze kerk kwam in de plaats van een houten noodkerk die van 1921 tot 1926 dienst heeft gedaan.
Behalve een kosterswoning en enkele kleinere lokaliteiten, was er nog een leerkamer voor 75 en een wijklokaal voor 200 personen.
De kerk was gesitueerd op de hoek van de Nieuwe en Oude Maasstraat in de wijk de Gorzen, thans Schiedam-Zuid genoemd.
De kerk kreeg de naam Nieuwe Kerk, in 1957 werd de oorspronkelijke naam Nieuwe Kerk de meer zinvolle naam Bethelkerk gegeven.
Tijdens de oorlog 1940-1945 werd het gebouw gelukkig gespaard, alleen de luidklok werd door de bezetters weggehaald.
In 1948 werd echter door de wijkbewoners geld bijeengebracht voor een nieuwe torenklok.
De totale bouwkosten voor deze kerk bedroegen ongeveer fl 70.000,-
Door ernstige verzakkingen werd de kerk in 1981 helaas gesloopt.

Orgelgegevens