Grote of Sint Laurenskerk Rotterdam

Foto 2000, uit collectie www.rotterdammers.nl

Foto 2000, uit collectie www.rotterdammers.nl

 

foto Hennie Schoonewil, www.rotterdam010.nl De Grote of Sint Laurenskerk is het grootste historische gebouw van Rotterdam, gebouwd in de periode 1449-1525. In 1572 is deze Rooms Katholieke Kerk als gevolg van de Reformatie in Protestanse handen overgegaan.
Het is een Hollands laat-gotiek bouwwerk met zeer brede, hoge en houten tonggewelven, eerder verwant aan een hallenkerk dan basilikaal van karakter.
De kerk is genoemd naar Sint-Laurentius, aartsdiaken te Rome en in 258 als martelaar gestorven.
De legende vermeldt, dat- toen de keizer de schatten van de kerk in Rome kwam roven en aan hem vroeg waar die waren- Laurentius op een stoet arme mensen wees en zei: “dat zijn de schatten van de kerk”.
foto Hennie Schoonewil, www.rotterdam010.nl

 

Toren  bevrijdingsconcert 1945, collectie www.rotterdammers.nl

Op 14 Mei 1940 werd de kerk zwaar beschadigd door het Duitse bombardement.
In 1947 werd een aanvang gemaakt met de restauratie- werkzaamheden.  
In mei 1952 vond de   “Eerste Steen-legging” plaats. 
In 1959 kon het transeptgedeelte heropend worden, in 1962 het koor en in 1968 het kerkschip.
In december van dat jaar was de herbouw van dit monumentale gebouw gereed.
In 1973 werd het nieuwe Marcussen orgel in gebruik genomen , een orgel met 85 stemmen en daarmee tevens het grootste kerkorgel van Nederland.
De moderne bijgebouwen  van de kerk werden in 1981 geopend en tenslotte werd in 1986 een aanvullende restauratie voltooid van de Laurenstoren.
De kerk wordt beheerd door de Stichting Grote of Sint- Laurenskerk, de kerk is in gebruik bij de Hervormde Gemeente Rotterdam( Centrum).
De Laurenstoren is eigendom van de stad Rotterdam.

Toren bevrijdingsconcert 1945, collectie www.rotterdammers.nl

De kerk is schitterend gerestaureerd, fraaie kapitelen, praalgraven, gedachtenis-monumenten, lichtkronen en een koperen hekwerk zijn te bezichtigen.
De kunstenaar Hans Petri vervaardigde een modern fraai doopvont.
De bronzen deuren van de hoofdingang zijn ontworpen door de Italiaanse kunstenaar Manzù, die eerder deuren ontwierp voor de Sint-Pieter te Rome en de Dom te Salzburg. Het motief stelt “Oorlog en Vrede” voor.
De drie orgels ( hoofd-, transept-en koororgel) zijn alle drie gebouwd door de Deense orgelbouwer Marcussen. Het hoofdorgel rust op één massief stuk marmer, afkomstig uit Italie. 

 

 

 

 

 

Bij de wederopbouw- mogelijk gemaakt door vele giften- is bepaald, dat de Laurenskerk een “ open kerk “ zal zijn, met een brede doelstelling.
Naast kerkdiensten en andere kerkelijke activiteiten, concerten en tentoonstellingen, vinden in  “De Laurens “ tal van manifestaties plaats, zowel in eigen beheer als door verhuur.
Van tijd tot tijd worden oecumenische diensten gehouden.
Het Oecumenisch Laurenskerkberaad- “ Ontmoetingscentrum van kerk, cultuur en samenleving” – wordt gevormd door mensen uit verschillende kerken en organisaties.
In de Gedachteniskapel worden herdacht mensen uit de geschiedenis van de kerk; lang geleden, kort geleden; veraf, dichtbij.
In de Laurenskerk is ook een Zendingskapel ingericht met een gedenkteken aan de Rotterdamse zendeling Anthonie van Hambrouck.

 

 

 

 

In de kerk bevindt zich een Informatiebalie en een Laurenswinkel, die tijdens de openingsuren van de kerk geopend zijn. De openingsdagen voor een toeristisch bezoek aan de kerk zijn: Dinsdag t/m Zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur ( uitzonderingen voorbehouden).
U wordt hartelijk verwelkomd door gastvrouwen en gastheren.
Ook worden er van tijd tot tijd rondleidingen gegeven, veelal op aanvrage.
De Koffiehoek en de Wereldwinkel zijn tijdens de openingsuren van de kerk geopend.

Voor nadere inlichtingen kunt U zich wenden tot:
Stichting Laurenskerk,
Grote Kerkplein 27,
3111 GC Rotterdam.
010-4131494
faxnr: 010-4130071
E-mail: laurenskerk@wxs.nl

Bronnen: Informatie van de Stichting Laurenskerk

Ik werd in de gelegenheid gesteld om ook de orgels te fotograferen en een kijkje te nemen bij de speeltafels van deze instrumenten.
De prettige ontvangst en de samenwerking heb ik zeer op prijs gesteld, waarvoor mijn hartelijke dank.

Koororgel
Hoofdorgel
Transeptorgel
Positief
Kerkgegevens
Home