Rotterdam Bergsingelkerk

Orgelgegevens

Op 23 januari 1914 ontving de Gereformeerde kerk toestemming van B & W te Rotterdam om in de wijk Bergpolder een nieuwe kerk te bouwen.
Aan Tjeerd Kuipers werd de opdracht verstrekt voor het ontwerpen van het kerkgebouw.
De bouw van de kerk werd gegund aan de aannemer A. Witzand en Zn te Utrecht.
Voor een bedrag van fl 73.650,- wist deze het kerkgebouw in de tijd van een jaar neer te zetten.
Op dinsdag 2 juni 1914 werd de eerste steen gelegd door ds. J.H. Landwehr.
De kerk ontving de naam Bergsingelkerk.
De plechtige ingebruikname van het kerkgebouw had plaats op 8 april 1915.
De dienst werd geleid door ds. J.H Landwehr in een tot de laatste plaats bezette kerk.
Zoals de meeste kerken die Kuipers in ons land heeft gebouwd, valt ook de Bergsingelkerk op door haar forse contouren. Ze is gebouwd als kruiskerk, zij het niet in een bepaalde stijl.
Het lag niet in de lijn van een groot architect als Kuipers om aan een bepaalde vorm van kerkgebouw vast te houden.
Het meest indrukwekkende onderdeel van het exterieur van de kerk is de voorgevel met de twee torens. Er was tevens ruimte voor enige luidklokken. De financiën waren niet van dien aard dat direct tot aanschaf daarvan kon worden overgegaan.
Pas in 1954 werd geld beschikbaar gesteld om een viertal klokken aan te schaffen.
De grootste klok (toon ais) weegt 420 kg en heeft een diameter van 86 cm; de tweede klok (toon cis) weegt 250 kg en heeft een diameter van 72 cm; de derde klok (toon dis) weegt 175 kg en heeft een diameter van 64 cm; de vierde klok ( toon fis) weegt 110 kg en heeft een diameter van 54 cm.
De klokken zijn opgehangen in een gecombineerde luidstoel, voorzien van elektrische luidinrichtingen.
De klokken zijn gegoten bij de firma Van Bergen te Heiligerlee, die de deze klokken aanbracht in 1955. Zie ook de website http://www.vanbergen.com 
Het interieur heeft in de loop van de jaren wel een verandering ondergaan, in 1955 werd de kleurstelling van de kansel en de banken van de sombere kleur bruin naar groenblauw geschilderd, zo werd in 1977 onder de galerij tegenover de kansel een zaal gebouwd en het podium vergroot.
Tevens werd het aantal zitplaatsen verminderd , terwijl op de plaats van de ouderlingen- en diakenenbanken resp. een keuken en een berghok werden gecreëerd.
Op 5 mei 2000 gaf het college van B & W aan dat het kerkgebouw de status kreeg als gemeentelijk monument, met name vanwege de hoge ensemblewaarde c.q. de stedenbouwkundige betekenis als markering van de kruising van de in 1910 aangelegde Bergsingel en de Bergselaan. Daarnaast is de kerk met de interieurdelen van belang vanwege de cultuurhistorische waarde, vooral in de context van het kerken-oeuvre van architect Kuipers.
Er is in juni 2000 een plan opgesteld om aan de benodigde gelden te komen voor de restauratie en het onderhoud van het kerkgebouw.
Interessant is ook om eens een kijkje te nemen op de volgende website: http://home.hetnet.nl/~peterdillingh/index.html  waar de heer Dillingh een website heeft over de architect Tjeerd Kuipers met een beschrijving en een aantal foto’s van gesloopte en nog bestaande kerkgebouwen van deze architect.
Ook op de website: http://www.archimon.nl/architects/tjkuipers.html kunt u informatie vinden over de architect Kuipers met.o.a. ook foto’s van het exterieur van de Bergsingelkerk te Rotterdam.
 
Bronnen:

  1. Brochure ; “Een geliefd kerkgebouw in een rustige buitenwijk”; de geschiedenis van de Bergsingelkerk , geschreven door Johan Okkema.
  2. Met dank aan de heer J.F Kolk.
  3. Eigen waarneming.

Orgelgegevens