Schiedam in beeld

Met deze pagina wil ik u een indruk geven d.m.v. een aantal websites die betrekking hebben op de culturele en historische gegevens van de stad Schiedam. Ze bevatten informatie over o.a. historische kerken, panden, gebouwen, de Jeneverindustrie, beroemde molens, prachtige havens en foto’s uit het heden en verleden. Een bonte mengeling over “Schiedam in Beeld “

Gemeente Schiedam: www.schiedam.nl/

Historische Vereniging Schiedam: www.scyedam.nl/

Stedelijk Museum Schiedam: http://www.stedelijkmuseumschiedam.nl 

Fluisterboten in Schiedam: www.rondvaartenschiedam.nl/

De Kustgids: www.kustgids.nl/schiedam

Het Gedistilleerd Museum Schiedam: http://www.hetgedistilleerdmuseum.nl

Schiedam Pand Lange Haven 11: www.dsv.nl/~flg/index.htm

Fotoserie Schiedam van Willem Sodenkamp: http://willem.sodenkamp.speedxs.nl/galerij_schiedam.htm 

Theater aan de Schie (o.a. het Standaart Concertorgel): www.theateradschie.nl

Orgels en Kerken in Schiedam: www.orgels-en-kerken.nl